Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 1827/SGDĐT-KTKĐ Về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1827huongdanthitotnghiepthpt_226202117.pdf
1827/SGDĐT-KTKĐVăn bảnadmin22-06-2021
2 Các biểu mẫu văn bản sử dụng tại trường THPT Võ Văn Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-gioi-thieu-ct_86202110.doc
File thứ 2: don-xin-rut-ho-so-hoc-ba_86202110.doc
File thứ 3: don-xin-muon-ho-so-hoc-ba_86202110.doc
File thứ 4: don-xin-hoc-lai_86202110.rar
File thứ 5: don-xin-chuyen-truong_86202110.doc
File thứ 6: don-xin-bao-luu-ket-qua_86202110.doc
File thứ 7: don-xin-bao-luu-ho-so_86202110.doc
File thứ 8: bien-ban-kiem-tra-cheo-hoc-ba_86202110.docx
File thứ 9: bien-ban-mo-de-thi_86202110.doc
File thứ 10: 06-phieu-sua-diem-f_86202110.docx
File thứ 11: phuc-khao_86202110.rar
File thứ 12: ho-so-kiem-tra-lai_86202110.rar
Mẫu đơnBiểu mẫu văn bảnadmin08-06-2021
3 Về ban hành Quy chế kiểm tra học kỳ của trường THPT Võ Văn Kiệt, Năm học 2019 – 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_kiem_tra_hoc_ky_91220198.pdf
48/QĐ-VVK Công khai chất lượng giáo dụcBGH09-12-2019
4 Về ban hành thang điểm đánh giá hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Võ Văn Kiệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qdbanhanh_511201913.pdf
File thứ 2: thang_diem_danh_gia_quy_511201913.pdf
Số: 40/QĐ-VVK Công khai chất lượng giáo dụcBGH05-11-2019
5 Văn bản sửa đổi và biểu mẫu thực hiện đánh giá quý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_3728_-_sua_doi_bo_sung_quy_dinh_danh_gia_hang_quy_4631_13920199.pdf
File thứ 2: mau_1_-_danh_gia_ca_nhan_13920199.xlsx
File thứ 3: mau_2_-_dong_nghiep_danh_gia_13920199.xls
  Công khai chất lượng giáo dụcBGH18-06-2019
6 Tài liệu coi thi 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tai_lieu_coi_thi_2019_235201912.pdf
  Công khai chất lượng giáo dụcBGH23-05-2019
7 Rất quan trọng- kế hoạch công tác từ 01/04/2019 đến hết năm học 2018-2019 (dành cho toàn thể cb-gv-nv trường)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tacfinal_313201918.pdf
  Công khai chất lượng giáo dục 31-03-2019
8 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2- Năm học: 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachthihk22018-2019final_313201918.doc
File thứ 2: lich_thi_hk2nam_hoc_2018_-_2019_313201918.xls
  Công khai chất lượng giáo dụcBGH31-03-2019
9 Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_kiem_tra_hki_2711201710.pdf
File thứ 2: lick_kiem_tra_hki_2017-2018_2711201710.pdf
File thứ 3: phan_cong_gac_kiem_tra_hki_2017-2018_2711201710.pdf
  Công khai chất lượng giáo dụcBGH27-11-2017
10 Quy chế, kế hoạch sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 02_quyet_dinh_quy_che_b_21120179.doc
File thứ 2: 04_ke_hoach_so_diem_dien_tu_d_21120179.docx
File thứ 3: phieu_sua_diem_21120179.docx
  Công khai chất lượng giáo dụcBGH02-11-2017
11 Thông tư 30: Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt30_boi_duong_thuong_xuyen_gvthpt_910201711.doc
30/2011/TT-BGDĐT Công khai chất lượng giáo dụcBộ GD&ĐT09-10-2017
12 Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thuchucmungcuachutichnuoc_79201711.PDF
  Công khai chất lượng giáo dục 07-09-2017
13 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_khai_giang_2017_-_2018_298201716.doc
  Công khai chất lượng giáo dụcTrường THPT Võ Văn Kiệt29-08-2017
14 Kế hoạch trao Học bổng "Nguyễn Đức Cảnh" dành cho con Giáo viên, Nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XV, năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KE HOACH TRAO HOC BONG NGUYEN DUC CANH.doc
109/KH-CĐGD Công khai chất lượng giáo dụcCông đoàn GD Thành phố25-05-2017
15 Kế hoạch tổ chức kiểm tra lại năm học 2016-2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: [23_KH_VVK] Ke Hoach To Chuc Kiem Tra Lai 2016-2017.pdf
23/KH-VVK Công khai chất lượng giáo dụcBGH16-05-2017
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích