Thứ hai, 5/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 88

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NHIỆM KỲ 2020-2021

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH 

NHIỆM KỲ 2020-2021

Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Trường THPT VÕ VĂN KIỆT đã tổ chức Đại hội Đại biểu Cha Mẹ học sinh của năm học 2020-2021 . 

Nghi thức Chào cờ.

Hội Đồng đại diện cho nhà trường .

 

 

 

Trao đổi, giải đáp những điều chưa được rõ giữa Phụ huynh và Nhà trường .

 

 

 

Bầu chọn đại diện phụ huynh.

 

 

 

 

Thành lập Hội đồng Phụ huynh kết nối với nhà Trường.  

 

 

 

Tác giả: BGH

Tin cùng chuyên mục

163