Thứ sáu, 13/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 412

Về mời họp Hội đồng sư phạm

 Kính mời toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tham dự buổi họp Hội đồng sư phạm, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/9/2019 (Thứ 7) tại Phòng Hội đồng trường. Trân trọng!
Tác giả: BGH

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88