TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT

Email: thptvovankiet@hcm.edu.vn

Điện thoại: (028) 6263 4849 hoặc (028) 6263 4882

Địa chỉ: 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP. HCM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích