Thứ bảy, 14/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 327

V/v tham dự Đại hội Đoàn trường

Kính nhờ GVCN các lớp nhắc nhở BCH Chi đoàn các lớp về việc tham dự Đại hội Đoàn trường.

Nội dung chi tiết: file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

Tác giả: Đoàn trường
Nguồn tin: Đoàn trường

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88