Thứ tư, 2/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 145

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

LỄ DÂN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ

 

 

 

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

 

 

 

 

Tác giả: Đoàn Đội

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88