Hiệu trưởng

PHẠM QUANG HIẾU
PHẠM QUANG HIẾU

Ngày sinh: 19/9/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Email liên lạc: pqhieu1973@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

LÊ THỊ HỒNG ANH
LÊ THỊ HỒNG ANH

Ngày sinh: 15/9/1985

Dân tộc: KINH

Quê quán: BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Email liên lạc: honganhlesogd@gmail.com

LÊ HỒNG QUÂN
LÊ HỒNG QUÂN

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP. HCM

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Email liên lạc: lehongquan220782@gmail.com