Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 2/11/2017
Lượt đọc: 322

Quy chế, kế hoạch sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử năm học 2017-2018

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: HT Trần Thanh Bình
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 02_quyet_dinh_quy_che_b_21120179.doc
File thứ 2: 04_ke_hoach_so_diem_dien_tu_d_21120179.docx
File thứ 3: phieu_sua_diem_21120179.docx
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164